Föreningen bildades officiellt 1 juli 2004 och har till ändamål och syfte att främja medlemmarnas
intressen genom att:

1. Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen

2. Föreningen skall söka medlemskap i europeisk branschorganisation.

3. Förespråka fackmannamässighet samt ett ansvarstänkande inom föreningens verksamhetsområde.

4. Arbeta för standardiserade villkor och terminologi inom föreningens verksamhetsområde.

5. Påverka lagstiftningen för verksamhetsområdets bästa.

6. Använda medlemmarnas erfarenhet genom att utbyta åsikter och information om aktiviteter som är relevanta för verksamheten samt möjliggöra och underlätta kommunikationen mellan medlemmarna
och intressenter med avsikten att höja verksamhetens status.

7. Föreningens mål är att medlemsföretag genomgår säkerhets- kvalitets och miljöbedömning enligt
SQAS-formuläret (SQAS är ett system för bedömning av kvalitet, miljö, säkerhet mm).

<-- Tillbaka

Ladda hem medlemsbeviset!