Det Europeiska Rengöringsdokumentet "ECD"

Blanketter
ECD sv
ECD no
ECD dk
ECD eng
ECD fin

Riktlinjer, sv

Retningslinjer, no

Guideslines, eng

EFTCO koder
Målet med blanketten är att kunna arbeta med kemiprodukter över hela
Europa på ett enhetligt sätt med en blankett som är densamma överallt
och som är enkel att förstå. Målet är även att blanketten ska ha en
legal status lika CMR-dokumentet.

Blanketten finns på:

svenska norska danska finska

Denna blankett är avsedd endast för medlemmar i EFTCO och EFTCO har ensamrätt
på blanketten. Den får inte kopieras eller tryckas utan skriftligt tillstånd från EFTCO.
  EFTCO Guidelines  
  I broschyren "EFTCO Guidelines" beskrivs hur ECD-dokumentet fylls i, dess
avsikter och hur ECD ingår i kvalitetssystemen för användarföretagen.
Dokumentet finns på följande språk:

Svenska
Riktlinjer för användandet av det Europeiska RengöringsDokumentet (ECD)

Norska
Retningslinjer for bruk av det Europeiske RengjøringsDokumentet (ECD)

English
Guidelines for the use of the European Cleaning Document (ECD)
(från EFTCOs webbplats)
 
  EFTCO rengöringskoder  
 
Medlemmarna i EFTCO har utvecklat en enhetlig terminologi och rengörings-
koder. Varje arbetsmoment har en unik kod, vilket gör att det går att
kontrollera rengöringsåtgärderna mot vilket språk som helst. På rengörings-blankettens baksida är koderna översatta till ett flertal europeiska språk.

Ladda hem aktuella rengöringskoder via EFTCO:s webbplats